Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 22 lipca 2005 r.

Dodano: 20-11-2014
Publikator: Sygnatura: III CZP 49/05

Wartość odtworzeniowa określona w chwili zawierania umowy stanowi podstawę dla ustalenia wysokości składki oraz górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń społecznych. Nie stanowi podstawy dla określenia wartości rzeczywistej przedmiotu ubezpieczenia, którą wyznacza wartość odpowiadająca kosztom odtworzenia przedmiotu ubezpieczenia na dzień powstania szkody, a nie z chwili zawierania umowy. Unormowania określone w art. 16 ustawy o działalności ubezpieczeniowej w przedmiocie obowiązków zakładu ubezpieczeń odnoszą się do postępowania likwidacyjnego, a nie do procesu cywilnego. W przeciwnym razie nastąpiłoby naruszenie zasady kontradyktoryjności procesu. 

(III CZP 49/05)

Pliki do pobrania

wstecz