NSA: wypłaty odszkodowań od kancelarii odszkodowawczych podlegają opodatkowaniu

Dodano: 21-06-2017
Publikator: Naczelny Sąd Administracyjny Sygnatura: II FSK 1391/15

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 czerwca 2017 r. (sygn. akt II FSK 1391/15) orzekł, że od podatku dochodowego nie jest zwolnione odszkodowanie wypłacone przez kancelarię odszkodowawczą.

W rozpoznawanej sprawie centrum odszkodowań, które specjalizuje się skupowaniem, na drodze odpłatnej cesji,  wierzytelności poszkodowanych (osób fizycznych) wobec zakładów ubezpieczeń z tytułu roszczeń o wypłatę odszkodowania, nabrało wątpliwości dotyczących opodatkowania podatkiem dochodowym kwot wypłacanych klientom.

Kancelaria odszkodowawcza stała na stanowisku, że kwoty te są zwolnione z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT, na mocy którego kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych są wolne od podatku dochodowego.

Spółka podnosiła, że celem powyższego przepisu jest zwolnienie poszkodowanych od obowiązku wnoszenia podatku dochodowego od otrzymanych kwot odszkodowań bez względu na to, kto je wypłaca. A zatem zwolnieniu podlegają wszystkie wpłaty, które mają na celu pokrycie strat poszkodowanych. Ponadto, kancelaria podnosiła, że dla poszkodowanego wypłata odszkodowania od kancelarii niczym nie różni się od kwoty otrzymanej od zakładu ubezpieczeń z tym, że otrzymuje ją szybciej.

Ze stanowiskiem spółki nie zgodził się Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu. Stwierdził on, że art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT zwalnia z opodatkowania jedynie odszkodowania wypłacone przez zakład ubezpieczeń, a zatem powyższe nie odnosi się do kwot wypłacanych przez kancelarie odszkodowawcze, które są przekazywane na podstawie umów cesji wierzytelności. W opinii Dyrektora, kancelaria odszkodowawcza powinna była potrącić podatek dochodowych od wypłacanych kwot.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej powtórzyły sądy obu instancji. W orzeczeniach podkreślano, że kwoty wypłacane od innych podmiotów, pomimo że są związane z ubezpieczeniem, podlegają opodatkowaniu jako przychód z odpłatnego zbycia praw majątkowych.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna  

wstecz