Fiskus domaga się podatku u źródła od usług ubezpieczeniowych

Dodano: 17-04-2021
Publikator: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim Sygnatura: I SA/Go 395/20
Kategorie :

Skarbówka coraz częściej domaga się od podmiotów nabywających ubezpieczenia od zagranicznych ubezpieczycieli zapłaty w Polsce podatku u źródła (WHT). Uznaje te ubezpieczenia podobnie jak gwarancje.

Jednak w orzecznictwie wprost wskazuje się, że odmienności między gwarancjami a ubezpieczeniem nie pozwalają na uznanie, że świadczenia dokonywane w wykonaniu tych umów mogą być uznane za "podobne" w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT. Na korzyść podatników orzekł w wyroku z dnia 18 lutego 2021 r. (sygn. akt I SA/Go 395/20) WSA w Gorzowie Wielkopolskim. Sąd uznał, że organ podatkowy dokonał błędnej wykładni prawa.

W rozpoznawanej sprawie dyrektor KIS w interpelacji z dnia 26 sierpnia 2020 r. (nr 0111-KDIB1-3.4010.269.2020.2.IZ) uznał, że usługi ubezpieczenia to usługi o podobnym charakterze do usług gwarancji i kazał spółce zapłacić podatek u źródła w Polsce.

Sąd orzekł, że organ uchylił się od porównania cech umowy ubezpieczenia z cechami stosunków prawnych wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT, a posługiwał się wyłącznie słownikową definicją słowa "gwarancja". W związku z tym dyrektor KIS jedynie stwierdził, że podobieństwo pomiędzy umową ubezpieczenia a gwarancją wynika z celu obu umów, tj. spełnienia świadczenia w miejsce zobowiązanego. Fiskus wskazał również, że aby potwierdzić podobieństwo jednej usługi do drugiej wymagane jest wszechstronne porównanie cech charakterystycznych świadczeń z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia ze świadczeniami z tytułów prawnych nazwanych w przepisie.

Tymczasem, jak orzekł WSA, organ skarbowy nie dokonał takiego porównania ani nie ocenił cech wyróżniających gwarancję. Nie wskazał również kwalifikacji prawnej świadczenia z tytułu gwarancji, ani nie sprecyzował, jakiego typu gwarancję przyjął do porównania z umową ubezpieczenia. W praktyce porównanie stosunków prawnych umowy ubezpieczenia oraz umowy gwarancji (np. ubezpieczeniowej) wskazuje na istniejące liczne różnice cechujące oba stosunki prawne.


  • Artykuł pochodzi z publikacji „Raport prawny”. Więcej pod linkiem.

wstecz