Rozporządzenie – „instrukcja obsługi” systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Karnego

Specjalista: Paweł Kaczmarek

Stanowisko: radca prawny w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Data dodania: 07-05-2021

Niezwykle istotną czynnością, z którą muszą zmierzyć się wykonawcy w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jest pozyskanie niezbędnych informacji z Krajowego Rejestru Karnego (dalej: „KRK”). Przedstawienie odpowiednich dokumentów z rejestru, jest niezbędne celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania. W dobie powszechnej elektronizacji, jednym ze sposobów pozyskania tych informacji jest wykorzystanie do tego celu systemu teleinformatycznego.

W ostatnim czasie opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sposobu zakładania konta użytkownika i konta instytucjonalnego dla informacji udzielanych na zapytanie lub wniosek oraz zakresu informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym udzielanej na żądanie (dalej: „Rozporządzenie”), które precyzuje zasady wykorzystywania systemu teleinformatycznego KRK.

Rozporządzenie wskazuje, że informacje z systemu teleinformatycznego KRK uzyskuje się przy pomocy specjalnego konta użytkownika (osoby wnioskujące o własną informację) albo konta instytucjonalnego (w przypadku podmiotów nie będących osobami fizycznymi lub osób fizycznych uzyskujących informację o innych osobach np. pracodawcy). Konto umożliwia również składanie i doręczanie innych pism w toczącym się postępowaniu.

Warto podkreślić, że o ile założenie konta użytkownika polega na wypełnieniu formularza w systemie elektronicznym, to założenie konta instytucjonalnego wymaga już przekazania uprzedniego zgłoszenia do Biura Informacyjnego KRK. Proces ten może się więc wydłużyć (Rozporządzenie przewiduje m. in. procedurę uzupełniania braków), co koniecznie należy wziąć pod uwagę w trakcie występowania o informację, aby następnie zdążyć z przekazaniem odpowiednich dokumentów zamawiającemu.

Mając już założone konto, możemy złożyć odpowiedni wniosek. Wystarczy zalogować się na konto, wypełnić formularz, a następnie złożyć odpowiedni podpis elektroniczny - kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty (e-dowód)Wniesienie opłaty za wydanie informacji następuje za pomocą mechanizmu udostępnianego w systemie teleinformatycznym. Co ważne, z systemu możemy też uzyskać informacje z rejestrów karnych państw obcych.

Rekomendacje CZTR:

Zachęcamy wszystkich wykonawców do zapoznania się z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego KRK oraz zasadami wnikającymi z Rozporządzenia. Korzystanie z rozwiązań teleinformatycznych może w znaczący sposób ułatwić uzyskiwanie odpowiednich dokumentów z rejestrów.

Pełna treść Rozporządzenia dostępna pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000728

Komentarze (0)
lista opinii