Plan postępowań – planowanie strategii działań?

Specjalista: Łukasz Krawczyk

Stanowisko: radca prawny w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Data dodania: 24-02-2021

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego to głównie obowiązek dla zamawiających, którzy, nie później niż 30 dni od przyjęcia budżetu na dany rok, są zobowiązani do zamieszczenia go Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej.

Nowym obowiązkiem dla zamawiających wprowadzonym do ustawy PZP jest bieżąca aktualizacja planu zamówień oraz zamieszczanie jej w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej zamawiającego.

Co na tym zyskują wykonawcy? W planie zamówień znajdują się dane, takie jak: przedmiot zamówienia, przewidywany termin wszczęcia postępowania czy orientacyjna wartość zamówienia. Narzędzie to może służyć wykonawcom jako swego rodzaju mapa podczas planowania strategii działań, np. ustalania planu urlopowego, zaangażowania i rozkładu pracy między pracowników, monitorowania interesujących postępowań.

Więcej na temat planu postępowań będą mieli Państwo okazję dowiedzieć się już na najbliższym, dwudniowym szkoleniu, gdzie omówimy m.in. rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru planu postępowań o udzielenie zamówień. Więcej informacji pod linkiem.

Komentarze (0)
lista opinii