Obowiązek aktualizacji danych dot. brokera ubezpieczeniowego w rejestrze KNF

Specjalista: Agnieszka Wesołowska

Stanowisko: adwokat, partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Data dodania: 04-12-2019

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, w przypadku zmiany danych, objętych wpisem do rejestru brokerów, broker ubezpieczeniowy i broker reasekuracyjny niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany, składają do organu nadzoru wniosek o dokonanie zmiany treści wpisu wraz z niezbędnymi dokumentami.

Sposób składania wniosków o zmianę treści wpisu do rejestru brokerów oraz wykaz dokumentów dołączanych do takich wniosków określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów.

Odpowiednie wypełnianie obowiązku aktualizacji danych zawartych w rejestrze brokerów podlega weryfikacji podczas kontroli działalności brokerów przez KNF. W toku czynności kontrolnych organ nadzoru może zażądać przekazania dokumentacji o zmianach stanu faktycznego i prawnego dotyczących brokerów i wykonywanej przez nich działalności, w tym np. zmian w zakresie osób wykonujących czynności brokerskie, zmian członków zarządu czyli zmian, które stosunkowo łatwo i szybko można zidentyfikować i zgłosić do rejestru w odpowiednim terminie.

KNF może także sprawdzać dokumentację będącą podstawą złożonych do organu nadzoru wniosków o dokonanie zmiany treści wpisu w rejestrze brokerów, należy zatem pamiętać aby odpowiednio ją archiwizować.

Komentarze (0)
lista opinii