Nowa ustawa PZP - termin związania ofertą

Specjalista: Łukasz Krawczyk

Stanowisko: radca prawny w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Data dodania: 13-10-2020

Wejście w życie nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych zbliża się wielkimi krokami. Na 315 stronach tekstu ustawy znalazło się wiele nowych rozwiązań, które niekiedy budzą wątpliwości czy kontrowersje. Znajdziemy w niej też dobrze już znane instytucje w „odświeżonej” wersji.

Podmioty biorące udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego czy zamawiający te zamówienia przygotowujący doskonale wiedzą, jak istotną obecnie kwestią jest termin związania ofertą, jakie ryzyka wiążą się z jego nieprzedłużeniem oraz ile wątpliwości i sporów urosło wokół tej tematyki przez lata stosowania obowiązującej ustawy.

Uwagę w nowej ustawie PZP, w tym zakresie, przykuwa przede wszystkim: wydłużenie terminów związania ofertą nawet do 120 dni od dnia upływu terminu składania ofert; oraz zmiana sposobu przedłużenia tego terminu, która może nastąpić tylko raz na wniosek zamawiającego, na który wykonawca ma na piśmie wyrazić zgodę.

Ustawodawca w nowej ustawie PZP co prawda podjął próbę rozwiązania wątpliwości i sporów powstających na gruncie terminu związania ofertą, jednak już teraz dostrzegamy wątpliwości, jakie może budzić treść nowych przepisów regulujących tę kwestię.

Jakie konsekwencje dla wykonawców oraz zamawiających będzie niosło wprowadzenie nowych przepisów w zakresie terminu związania ofertą, z pewnością pokaże praktyka ich stosowania oraz orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej. Warto jednak dobrze przygotować się na nadchodzące zmiany.

Komentarze (0)
lista opinii