Koniec z podwójną ewidencją. Od 2018 r. banki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF 9 mają mniej obowiązków

Specjalista: Marcin Zimny

Stanowisko: partner, doradca podatkowy w Kancelarii ZIMNY Doradcy Podatkowi

Data dodania: 21-06-2018

Z początkiem 2018 roku wprowadzone zostały nowe rozwiązania w zakresie rozpoznawania w przychodach i kosztach banków - zagrożonych spłatą:

  • udzielonych kredytów (pożyczek),
  • udzielonych gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek oraz
  • nabytych przez bank hipoteczny wierzytelności w celu emisji listów zastawnych.

Z ustawy o CIT zniknęły art. 38b i art. 38c. W związku z tym nie ma już podstawy prawnej dla dokonywania przez banki porównania:

  • odpisów aktualizujących z rezerwami na ryzyko związane z działalnością banków,
  • rezerwy na nieudokumentowane ryzyko kredytowe z wysokością rezerwy na ryzyko ogólne.

Znikł zatem obowiązek prowadzenia podwójnej ewidencji (dla celów rachunkowych i podatkowych), w celu limitowania odpisów aktualizujących rezerwami celowymi.

Omówienie nowelizacji znajduje się na stronie beinsured.pl, pod linkiem

Komentarze (0)
lista opinii