Inflacja regulacji – jak sobie z nią radzić?

Specjalista: Tomasz Klemt

Stanowisko: radca prawny

Data dodania: 16-04-2018

Już 25 maja, czyli za niecałe 2 miesiące, na terenie całej Unii Europejskiej obowiązkowe będzie stosowanie RODO (GDPR), nowego unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych.

Rozporządzenie to było opracowywane i dyskutowane przez cztery lata, a ostatecznie przyjęte przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w kwietniu 2016 roku. Nowe wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych wywrócą do góry nogami część procedur, jakie firmy działające w UE stosowały przez lata. Nie wynika to jednak z tego, że są one rewolucyjne. Dotychczasowe przepisy już dziś nakładają liczne zadania związane z obowiązkami informacyjnymi, zgodami oraz ochroną praw osób fizycznych. Problemem jest jednak to, że wskutek niewysokich kar i niskiego prawdopodobieństwa kontroli nieznaczna liczba podmiotów funkcjonowała zgodnie z prawem. Już niebawem jednak to się zmieni – trzeba liczyć się z większymi sankcjami finansowymi oraz aktywnością Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jednocześnie powstaje i wchodzi w życie szereg innych ustaw, urzeczywistniających w polskim porządku prawnym unijne dyrektywy. W ostatnich dniach Prezydent podpisał m.in. ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz ustawę o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Nie należy zapominać, że już 1 października wchodzi w życie ustawa o dystrybucji ubezpieczeń, która zmieni wiele dla każdego podmiotu zaangażowanego choćby minimalnie w sprzedaż produktów ubezpieczeniowych.

Przedsiębiorcy muszą zmierzyć się dziś z dwoma głównymi problemami: jak wdrożyć nowe przepisy oraz jak kompleksowo wprowadzić nachodzące na siebie regulacje, aby nadal móc prowadzić efektywnie biznes. Drugie z tych pytań wydaje się być ważniejsze. Wiele firm wdraża bowiem nowe przepisy nie biorąc pod uwagę, że za chwilę dojdą kolejne obowiązki, które nie będą spójne z dotychczasowym procesem. Efektem takich działań może być paraliż sprzedaży, generującej przychody dla przedsiębiorstwa.

W związku z tym postanowiliśmy (z lekkim przymrużeniem oka) pokazać Państwu, jak może wyglądać modelowy proces obsługi klienta, gdyby agent ubezpieczeniowy chciał zrealizować wszystkie wymogi wynikające z nowych przepisów. Nasz agent niestety nie sprostał wyzwaniu kompleksowego i efektywnego podejścia, które jest jednak z pewnością możliwe.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania #BeInObiektywnie dostępnego pod linkiem.

Komentarze (0)
lista opinii