Czy zmiana umowy o zamówienie jest dopuszczalna po terminie wykonania? UZP znów po stronie rynku

Specjalista: Piotr Trębicki

Stanowisko: senior partner, radca prawny, szef praktyki prawa zamówień publicznych w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Data dodania: 09-06-2020

Rygorystyczne regulacje ustawy PZP dotyczące możliwości dokonania zmian umów o zamówienie publiczne w czasach epidemii COVID-19 nabrały jeszcze większego znaczenia. Niemalże każdy uczestnik rynku zamówień publicznych musiał kiedyś zmierzyć się z koniecznością zmiany umowy, już po wyznaczonym terminie jej wykonania.

W pierwszej kolejności pojawia się myśl, że dokonanie takiej zmiany może być niezgodne z zasadą swobody umów, o której mowa w art. 353 kodeksu cywilnego. Jednakże warto pamiętać, że zasada ta dotyczy nie tylko samych umów „głównych”, ale również i aneksów stanowiących de facto „umowy o zmianie umowy”. Oznacza to, że zasada swobody umów nie stoi na przeszkodzie dokonania zmiany umowy po upłynięciu terminu jej wykonania.

Kolejną barierą, jaka nasuwa się na myśl, są przepisy dot. zmiany umowy o zamówienie publiczne. Wszystkim dobrze znaną zasadą jest generalny zakaz dokonywania zmian umów o zamówienie publiczne. Od tej zasady istnieje jednak wyjątek. Art. 144 ust 1 pkt. 1-6 ustawy PZP wskazuje katalog sytuacji, w których można dokonać zmiany umowy. Tu również pojawia się jednak pytanie: czy umowę o zamówienie publiczne można zmienić już po terminie jej wykonania?

Istotny głos w sprawie właśnie zabrał Urząd Zamówień Publicznych. Najnowszy komunikat w tej sprawie znaleźć można na stronie Urzędu, pod linkiem.

Zdaniem UZP nie ma podstaw do interpretacji, że zawarcie aneksu do umowy po terminie jej wykonania jest niedopuszczalne, o ile sama zmiana umowy jest dopuszczalna zgodnie z przepisami ustawy PZP.

Epidemia COVID-19 ma też swoje pozytywne strony dla rynku zamówień publicznych. To już kolejne stanowisko UZP, w którym Urząd staje po stronie rynku. Bo przecież jeśli na przykład mówimy o umowie zawieranej przez tzw. szpital jednoimienny z setkami zakażonych pacjentów czy o kopalni z ogniskiem epidemii, to żaden z tych podmiotów, nie powinien zajmować się aneksowaniem umów w sprawie zamówień publicznych „byle tylko zdążyć to zrobić przed przywdzianym terminem jej wykonania”. Takie postępowanie przede wszystkim byłoby nierozsądne i szkodliwe. Teraz wiemy, że aneksowanie umów już po np. przymusowym wstrzymaniu ich wykonania, jest także w pełni zgodnie z prawem.

Komentarze (0)
lista opinii