Analiza potrzeb w ubezpieczeniu na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki

Specjalista: Tomasz Klemt

Stanowisko: radca prawny

Data dodania: 04-01-2018

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń przyjęta przez Sejm 15 grudnia 2017 roku nałożyła na dystrybutorów ubezpieczeń obowiązek przeprowadzania analizy potrzeb.

Obowiązek ten został przewidziany w art. 8 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym dystrybutor ubezpieczeń na podstawie uzyskanych od klienta informacji, ma za zadanie określić jego wymagania i potrzeby. Celem nowej regulacji jest uniknięcie przypadków niewłaściwej sprzedaży produktów (tzw. misselling).

Należy podkreślić, że ustawa w tym zakresie nie przewiduje żadnych dopuszczalnych wyjątków. Oznacza to, że wymóg ten dotyczy również ubezpieczeń obowiązkowych. Co więcej, analiza potrzeb jest czymś innym niż pytania z wniosków o zawarcie umowy i kwestionariuszy oceny ryzyka stosowanych przez ubezpieczycieli. Jak więc wskazany obowiązek będzie oddziaływał na sprzedaż ubezpieczeń organizatorom turystyki i pośrednikom turystycznym?

Dystrybutor ubezpieczenia uregulowanego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych będzie musiał przeprowadzić analizę potrzeb ubezpieczającego – tj. organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego. Analiza w tym zakresie powinna objąć adekwatność produktu do potrzeb ubezpieczającego, czyli m.in. właściwe określenie minimalnej wysokości sumy gwarancyjnej. W szczególności zaś, jeżeli zakres ubezpieczenia wykracza poza normatywne minimum (np. w postaci dodatkowych usług assistance dla klientów powracających z imprezy turystycznej), analiza potrzeb powinna dotyczyć tego typu klauzul.

Na koniec warto zaznaczyć, iż nie są to jedyne zmiany, które czekają w najbliższym czasie dystrybutorów ubezpieczeń. Co więcej, część nowych obowiązków dotyczyć będzie również organizatorów i pośredników turystycznych, którzy sami oferują ubezpieczenia uzupełniające usługę turystyczną.

Komentarze (0)
lista opinii