Program komputerowy jako wynalazek

Specjalista: Marta Pasztaleniec

Stanowisko: radca prawny

Przepisy prawa przyznają ochronę programom komputerowym w zakresie wynikającym z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, traktując program jako utwór, tj. przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze.
Czytaj więcej

Inni mają innowacje, a my mamy RODO

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

od kilku tygodni z dużym zainteresowaniem śledzę i słucham audycji (w formie podcastów i vlogów) przygotowywanych przez Warsaw Enterprise Institute, a prowadzonych przez Prezesa Instytutu – Tomasza Wróblewskiego.
Czytaj więcej

Pracodawca ujawni proponowane wynagrodzenie już w ogłoszeniu o pracę?

Specjalista: Magdalena Sudoł

Stanowisko: adwokat

Do I czytania w Sejmie skierowany został poselski projekt nowelizacji Kodeksu pracy zobowiązujący pracodawców do wskazywania w ofertach pracy wysokości proponowanego wynagrodzenia brutto.
Czytaj więcej

KNF wyjaśnia wątpliwości odnośnie realizacji ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego

Specjalista: Julita Nowak

Stanowisko: radca prawny w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Komisja Nadzoru Finansowego, realizując swoje ustawowe zadanie w zakresie podejmowania działań edukacyjnych i informacyjnych, w ostatnich dniach 2019 r. skierowała do zakładów ubezpieczeń pismo.
Czytaj więcej

Interwencja produktowa, czym jest i co oznacza?

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Komisja Nadzoru Finansowego już kilka miesięcy temu jednogłośnie zaakceptowała założenia interwencji produktowej, dotyczącej ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK).
Czytaj więcej

Osoba zatrudniona, czyli dla kogo PPK?

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Pracownicze Plany Kapitałowe są obowiązkowe dla pracodawców - jeżeli nie podlegają ustawowemu wyłączeniu, muszą zapewnić PPK swoim pracownikom - i dobrowolne dla pracowników. Uczestnik PPK może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK.
Czytaj więcej

Zapobieganie konfliktom interesów przez dystrybutorów ubezpieczeń na życie z UFK

Specjalista: Agata Kwaśniewska

Stanowisko: aplikantka radcowska w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Zapobieganie konfliktom interesów w procesie dystrybucji ubezpieczeń to jeden z tematów, które analizowane były w czasie szkolenia przeprowadzonego przez ekspertów kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI w ramach Szkoły Ubezpieczeń beinsured.
Czytaj więcej

Obowiązek aktualizacji danych dot. brokera ubezpieczeniowego w rejestrze KNF

Specjalista: Agnieszka Wesołowska

Stanowisko: adwokat, partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, w przypadku zmiany danych, objętych wpisem do rejestru brokerów, broker ubezpieczeniowy i broker reasekuracyjny niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.
Czytaj więcej
1    4  5  6  7  8  9  10    18