Rekomendacje Prezesa UZP dotyczące zamówień publicznych na systemy informatyczne

Specjalista: Joanna Hołowińska

Stanowisko: adwokat, partner, szef praktyki prawa zamówień publicznych w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych opublikowano właśnie kolejne rekomendacje, tym razem dotyczące zamówień publicznych na system informatyczny.
Czytaj więcej

Czy zmiana umowy o zamówienie jest dopuszczalna po terminie wykonania? UZP znów po stronie rynku

Specjalista: Piotr Trębicki

Stanowisko: senior partner, radca prawny, szef praktyki prawa zamówień publicznych w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Rygorystyczne regulacje ustawy PZP dotyczące możliwości dokonania zmian umów o zamówienie publiczne w czasach epidemii COVID-19 nabrały jeszcze większego znaczenia.
Czytaj więcej

Termin na zgłoszenie danych do CRBR coraz bliżej

Specjalista: Piotr Trębicki

Stanowisko: senior partner, radca prawny, szef praktyki prawa zamówień publicznych w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Pierwotnie przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakazywały zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych do dnia 13.04.2020 r.
Czytaj więcej

Jawność polisy OC w przetargach publicznych. Zasady, wyjątki, najczęstsze błędy

Specjalista: Piotr Trębicki

Stanowisko: senior partner, radca prawny, szef praktyki prawa zamówień publicznych w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

W przetargach publicznych zamawiający często od wykonawców wymagają złożenia odpowiedniej polisy OC. Możliwość domagania się takiego dokumentu wprowadzono w art. 58 ust. 3 dyrektywy dot. klasycznych zamówień publicznych (2014/24/UE).
Czytaj więcej

Komunikat UODO ws. sprawdzania temperatury w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Przepisy o ochronie danych osobowych nie sprzeciwiają się przetwarzaniu danych pracowników i gości w zakresie np. mierzenia temperatury czy wdrażania kwestionariusza z objawami chorobowymi.
Czytaj więcej

Wnioski o rejestrację agentów tymczasowo na podstawie kopii wymaganych dokumentów

Specjalista: Magdalena Mirgos

Stanowisko: prawnik w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń organ nadzoru dokonuje wpisu do rejestru agentów na podstawie wniosku złożonego przez zakład ubezpieczeń, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
Czytaj więcej

Jest stanowisko UZP w sprawie zatrzymania wadium

Specjalista: Piotr Trębicki

Stanowisko: senior partner, radca prawny, szef praktyki prawa zamówień publicznych w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Jest długo wyczekiwane stanowisko UZP w sprawie zatrzymywania wadium podczas panującej epidemii COVID-19.
Czytaj więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów dot. egzaminu dla OFWCA

Specjalista: Magdalena Mirgos

Stanowisko: prawnik w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

W okresie epidemii egzaminy dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych i czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń lub czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji będą mogły być przeprowadzane na odległość.
Czytaj więcej
1    3  4  5  6  7  8  9    18