Warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na gruncie RODO

Specjalista: Agata Kwaśniewska

Stanowisko: aplikantka radcowska w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

RODO przewiduje, w jakich przypadkach przetwarzanie danych osobowych jest prawnie dopuszczalne. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z warunków wskazanych w art. 6
Czytaj więcej

Skutki naruszenia obowiązku ukończenia szkolenia zawodowego przez dystrybutorów ubezpieczeń

Specjalista: Magdalena Mirgos

Stanowisko: prawnik w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Obowiązek ukończenia szkoleń zawodowych m.in. przez osoby fizyczne wykonujące czynności agencyjne lub czynności brokerskie, czy też członków zarządu agentów i brokerów, uregulowany w art. 12 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.
Czytaj więcej

Konsekwencje niedostosowania umów do nowych przepisów dotyczących konsumentyzacji

Specjalista: Julita Nowak

Stanowisko: radca prawny w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Począwszy od 1 stycznia 2021 r. klauzule abuzywne powinny przestać kojarzyć się wyłącznie z obrotem konsumenckim i umowami B2C. Wynika to z faktu, że od tego dnia zaczęły obowiązywać nowe przepisy.
Czytaj więcej

Czy członek zarządu spółki może pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych?

Specjalista: Julita Nowak

Stanowisko: radca prawny w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

W związku z tym, że przepisy RODO obowiązują już od dłuższego czasu, podmioty zobowiązane do powołania inspektora ochrony danych (IOD) obowiązek ten zrealizowały już dawno. Nie zmienia to jednak faktu, że mimo to w praktyce wciąż pojawiają się wątpliwości
Czytaj więcej

Raport IWS: struktura spraw o naprawienie szkód wyrządzonych w wypadkach drogowych

Specjalista: Piotr Czublun

Stanowisko: radca prawny, senior partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Przed kilkoma miesiącami Instytut Wymiaru Sprawiedliwości opublikował niezwykle ciekawy raport dotyczący naprawienia krzywdy i szkody z art. 446 § 3 k.c. wyrządzonej w wypadkach komunikacyjnych, bazujący na analizie akt wybranych spraw sądowych.
Czytaj więcej

Status Inspektora Ochrony Danych

Specjalista: Agata Kwaśniewska

Stanowisko: aplikantka radcowska w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

RODO przewiduje przypadki, w których powołanie Inspektora Ochrony Danych jest obligatoryjne, a także przypadki, w których jest to fakultatywne. RODO wyznacza także pewne wymogi, które powinny zostać spełnione przez IOD oraz w stosunku do IOD.
Czytaj więcej

Kolejki po nowe zaświadczenia z KRK w postępowaniach o zamówienia publiczne!

Specjalista: Joanna Hołowińska

Stanowisko: adwokat, partner, szef praktyki prawa zamówień publicznych w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Wejście w życie od 1 stycznia 2021 r. nowej ustawy Prawo zamówień publicznych oznacza konieczność pozyskania nowych dokumentów podmiotowych, w tym zaświadczeń o niekaralności dla podmiotu (tzw. KRK zbiorowe) i dla osób wchodzących w skład zarządów, rad nadzorczych i prokurentów.
Czytaj więcej

To już ostatni moment na modyfikacje umów

Specjalista: Julita Nowak

Stanowisko: radca prawny w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Niespełna dwa tygodnie pozostały na wprowadzenie przez przedsiębiorców zmian w umowach (w tym wzorach, regulaminach i ogólnych warunkach), które będą od 1 stycznia 2021 r. zawierane z ,,quasi-konsumentami”.
Czytaj więcej
1    1  2  3  4  5  6  7    18