Praca zdalna zamiast telepracy

Specjalista: Natalia Żyżylewska

Stanowisko: aplikant radcowski w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

​Zgodnie z zapowiedziami telepraca ma zniknąć z Kodeksu pracy, a zastąpi ją praca zdalna. Wiadomo, że praca zdalna będzie opierać się na podobnych zasadach co telepraca. Jednak czy nie będzie to tylko zmiana nazwy instytucji?
Czytaj więcej

Jak prawidłowo ocenić wiedzę i doświadczenie klienta w zakresie ubezpieczeniowego produktu inwestycyjnego? (2)

Specjalista: Magdalena Mirgos

Stanowisko: prawnik w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował w dniu 23 marca 2021 r. odpowiedzi udzielone przez Komisję Europejską na pytania dotyczące interpretacji przepisów dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń.
Czytaj więcej

Zdalnie czyli legalnie – nowy projekt z obszaru Prawa pracy w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI i beinsured.pl

Specjalista: Karolina Bogumił-Łagowska

Stanowisko: radca prawny, szef praktyki prawa pracy i prawa procesowego w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Większość organizacji od roku funkcjonuje w trybie pracy zdalnej. Jest to nowa sytuacja dla wielu pracodawców, z którą wiąże się bardzo dużo pytań i wątpliwości co do stosowania przepisów Kodeksu pracy. Wymienić należy tu choćby organizację miejsca pracy, kwestie kosztów czy rozliczanie czasu pracy.
Czytaj więcej

Prezes UOKiK zaktualizował Wyjaśnienia dot. ustalania wysokości kar dla przedsiębiorców

Specjalista: Magdalena Mirgos

Stanowisko: prawnik w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

W dniu 31 marca 2021 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił zaktualizowane wyjaśnienia dotyczące ustalania wysokości kar pieniężnych dla przedsiębiorców w sprawach związanych z naruszeniem zakazu praktyk ograniczających konkurencję
Czytaj więcej

Zarobki współpracowników to już nie żadna tajemnica?

Specjalista: Natalia Żyżylewska

Stanowisko: aplikant radcowski w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Wysokość wynagrodzenia to w dalszym ciągu temat tabu w Polsce. Większość osób nie chwali się swoimi zarobkami i trzyma to w ścisłej tajemnicy nawet przed swoimi najbliższymi. Wiadomo jednak nie od dzisiaj, że problemem są różnice w zarobkach.
Czytaj więcej

Jak prawidłowo ocenić wiedzę i doświadczenie klienta w zakresie ubezpieczeniowego produktu inwestycyjnego?

Specjalista: Magdalena Mirgos

Stanowisko: prawnik w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował w dniu 23 marca 2021 r. odpowiedzi udzielone przez Komisję Europejską na pytania dotyczące interpretacji przepisów dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń.
Czytaj więcej

Rozporządzenie SFDR – nowe przepisy w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze finansowym

Specjalista: Magdalena Mirgos

Stanowisko: prawnik w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

10 marca 2021 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r.
Czytaj więcej

Plan postępowań – planowanie strategii działań?

Specjalista: Łukasz Krawczyk

Stanowisko: radca prawny w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego to głównie obowiązek dla zamawiających, którzy, nie później niż 30 dni od przyjęcia budżetu na dany rok, są zobowiązani do zamieszczenia go Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej.
Czytaj więcej
1    1  2  3  4  5  6  7    18