Zatory płatnicze

Dodano: 20-06-2022
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta

Tomasz Chróstny, prezes UOKiK, nałożył kary wynoszące łącznie 656 tys. zł za zatory płatnicze. Spółki, które zostały ukarane to: Reckitt Benckiser Production (Poland), Beiersdorf Manufacturing Poznań oraz Firma Oponiarska Dębica.

Z przeprowadzonych postępowań wynika, że wspomniane spółki mają problem z terminowymi płatnościami i przyczyniają się do tworzenia zatorów płatniczych w Polsce. Wysokość wygenerowanych przez Reckitt Benckiser Production (Poland) zatorów płatniczych wyniosła 153 mln zł, a nałożona kara to 554 tys. zł. Jeśli chodzi o spółkę Beiersdorf Manufacturing Poznań kwota wygenerowanych przez nią zatorów opiewała na 10 mln zł, a kara wyniosła 35 tys. zł. Natomiast na Firmę Oponiarską Dębica nałożona została kara 67 tys. zł, a wygenerowane przez nią zatory płatnicze wyniosły 9 mln zł.

Na wysokość kar, zgodnie z obowiązującym ustawowym wzorem ich obliczania, wpływ ma skala wygenerowanych przez dany podmiot zatorów płatniczych i długość opóźnień w zapłacie.

Dodatkowo Tomasz Chróstny stwierdził nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez Przedsiębiorstwo Drobiarskie Drobex oraz Ampol-Merol. Prezes UOKiK nie nałożył na te spółki kar pieniężnych, ponieważ ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych obliguje go do odstąpienia od wymierzania kary, jeśli w badanym okresie suma świadczeń pieniężnych otrzymanych przez firmy po terminie przewyższa wygenerowany przez nie zator płatniczy.

wstecz