Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, 16 grudnia 2014 r.

Dodano: 15-01-2015
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

W dniu 16 grudnia 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła „Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych”. Jak wskazuje KNF, konieczność zajęcia przez regulatora stanowiska w sprawie likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych wynikła z nieprawidłowości stwierdzonych w toku nadzoru nad zakładami ubezpieczeń oraz sygnałów m.in. Rzecznika Ubezpieczonych. Wytyczne mają na celu wskazanie oczekiwań organu nadzoru w zakresie ostrożnego i stabilnego zarządzania obszarem likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, w tym ryzykiem związanym z tym obszarem. Wytyczne są skierowane zarówno do krajowych, jak i zagranicznych zakładów ubezpieczeń wykonujących działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych. Dokument zawiera 21 wytycznych ujętych w trzech obszarach tematycznych tj. organizacja, zarządzanie, nadzór i kontrola nad procesem likwidacji szkód, sposób prowadzenia postępowania likwidacyjnego oraz sposób ustalania wysokości świadczenia. KNF oczekuje, że standardy wskazane w Wytycznych będą wprowadzone w życie przez podmioty nadzorowane najpóźniej do dnia 31 marca 2015 r. Wytyczne są stosowane według zasady „zastosuj lub wyjaśnij”.

Pliki do pobrania

wstecz