UOKiK wydał decyzję ws. wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego

Dodano: 24-09-2019
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Kategorie :

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał pierwszą decyzję ws. zwrotu kredytobiorcom z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu części pobranych opłat. W tym przedmiocie orzeczenie wydał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czytaj więcej: TSUE: w razie wcześniejszej spłaty kredytu proporcjonalnemu obniżeniu ulegają wszystkie koszty z nim związane.

Prezes UOKiK postawił zarzuty spółce udzielającej kredytów konsumenckich. W wyniku postępowania ustalono, że podmiot nie zwraca konsumentem proporcjonalnej części pobranej opłaty przygotowawczej w razie wcześniejszej spłaty zobowiązania. Tymczasem zgodnie z przepisami w takiej sytuacji kredytodawcy muszą obniżyć wszystkie koszty pożyczki proporcjonalnie do okresu, o jaki została skrócona umowa. Jeśli je pobrali wcześniej – wówczas powinni je zwrócić konsumentom. Nie ma przy tym znaczenia, ani kiedy opłaty te zostały pobrane, ani czy były powiązane z długością trwania kredytu.

UOKiK nakazał spółce, aby natychmiast zaprzestała obciążać opłatą przygotowawczą w pełnej wysokości tych klientów, którzy przed czasem spłacili kredyt. Ponadto o decyzji UOKiK musi zawiadomić wszystkich kredytobiorców, którzy po 16 maja 2016 r. przed terminem spłacili pożyczkę, a także uwzględnić złożone przez nich reklamacje.

- Z naszej strony nie ma zgody na łamanie prawa przez banki i inne instytucje udzielające kredytów konsumenckich. Po wyroku TSUE nie ma już żadnych wątpliwości, jak interpretować przepisy. Oczekujemy, że w przypadku wcześniejszej spłaty przedsiębiorcy będą proporcjonalnie obniżać wszystkie koszty kredytu i oddawać je kredytobiorcom. Liczymy na to, że zrobią to także w stosunku do umów z przeszłości. Będziemy monitorować rynek i karać za naruszanie praw konsumentów –tłumaczy Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Urząd postawił już zarzuty ponad 20 spółkom z branży finansowej, które w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu nie rozliczają się z klientami. Ponadto toczy się 8 postępowań wyjaśniających, które są na wczesnym etapie, a kolejne sprawy będą wszczynane na bieżąco, poinformował Urząd. 

wstecz