UOKiK przedstawił propozycje zmian przepisów w zakresie sprzedaży produktów finansowych

Dodano: 19-09-2018
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Kategorie :

W rządzie są prowadzone prace nad nowelizacją przepisów dot. obligacji korporacyjny. Ich celem jest zwiększenie nadzoru nad sprzedażą produktów finansowych. W prace włączył się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który przedstawił swoje propozycje rozwiązań. 

- Problemy, które obserwujemy na rynku produktów inwestycyjnych, pokazują, że winę za naruszanie interesów konsumentów ponoszą m.in. nierzetelni sprzedawcy. Dlatego zmiany w prawie powinny nie tylko sprawić, że proces emisji obligacji korporacyjnych będzie transparentny, ale także zwiększyć nadzór nad tymi, którzy je oferują. Umożliwi to walkę ze zjawiskiem missellingu, czyli proponowania konsumentom nabywania produktów finansowych niedopasowanych do ich potrzeb. Ponadto, organy nadzoru powinny dostać narzędzia, które umożliwią im szybkie wykrycie zagrożeń na rynku produktów finansowych i ułatwią walkę z nimi - mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.  

Wśród propozycji Urzędu znalazło się utworzenie rejestru osób sprzedających produkty finansowe. Zawierałby on dane o tym, ile i jakie produkty zostały sprzedane przez pośrednika. Na ich podstawie byłby raz na kwartał sporządzany raport, co umożliwiłoby bieżące analizowanie trendów sprzedażowych i nowych zjawisk na rynku. Zdaniem UOKiK, to rozwiązanie mogłyby doprowadzić do eliminowania z rynku nieuczciwych uczestników.

UOKiK chce także wprowadzenia limitu stawek wynagrodzenia prowizyjnego dla pośredników sprzedających produkty inwestycyjne, takie jak obligacje korporacyjne. W ocenie UOKiK, stawka nie mogłaby być wyższa niż 5 proc. zainwestowanej przez konsumenta sumy.

Ponadto, UOKiK zaproponował umożliwienie nakładania kar finansowych na menedżerów, którzy umyślnie dopuścili się do naruszenia przepisów w zakresie zakazu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, np. przez wywieranie presji na sprzedawców, by pozyskiwali jak najwięcej klientów.

W uwagach zaproponowano też obowiązkowe nagrywanie procesu sprzedaży produktów finansowych. Dzięki czemu oszukani konsumenci mogliby udowodnić misselling i łatwiej dochodzić swoich roszczeń przed sądem.

Urząd wyszedł też z propozycją zwiększenia swoich uprawnień w postępowaniach z zakresu ochrony konsumentów, w tym umożliwienia prowadzenia przeszukiwań pomieszczeń i rzeczy przedsiębiorcy, śledzenia przepływów finansowych oraz zakupu produktu lub usługi pod przybraną tożsamością.

Zmiany propagowane przez Urząd mają na celu przede wszystkim wcześniejsze wykrywanie zagrożeń na rynku finansowym i zapobieganie aferom finansowym.

wstecz