UOKiK podsumował swoją działalność w zakresie UFK

Dodano: 11-12-2018
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podsumował swoją działalność w zakresie skarg na produkty ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Z komunikatu wynika, że w ostatnich latach UOKiK wydał 23 decyzje w tego typu sprawach. Łączna wartość kar nałożonych na zakłady ubezpieczeń na życie wyniosła 57 mln zł. W 5 postępowaniach wydano orzeczenia sądowe. Natomiast w przypadku 17 towarzystw postępowanie zakończyło się zawarciem porozumienia.

UOKiK podał też, że w wyniku działań Urzędu zakłady ubezpieczeń zadecydowały o obniżeniu opłat likwidacyjnych.

wstecz