UOKiK kwestionuje jednostronną zmianę zapisów w umowach o kredyt w walucie obcej 

Dodano: 04-11-2019
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowania w związku ze skargami konsumentów na jednostronne zmiany postanowień regulaminów załączanych do umów o kredyt hipoteczny indeksowany i denominowany do waluty obcej (głównie franka szwajcarskiego). Zmiany obejmowały nowe sposoby wyliczania kursów kupna i sprzedaży walut obcych na podstawie tzw. spreadu lub „Indeksu Marżowego Banku”.

Zdaniem urzędu, istotne warunki umów na czas oznaczony, przy których istnieje możliwość zadłużenia się konsumentów mogą zostać zmienione tylko i wyłącznie na skutek dobrowolnego porozumienia banku i konsumenta. Jeżeli klient nie zgodziłby się na nie, to umowa powinna być wykonywana na dotychczasowych zasadach.

- Sposób wyliczania kursów kupna i sprzedaży walut oraz inne zabezpieczenie spłaty długu to, zdaniem urzędu, istotne elementy umowy. Nie powinno się ich jednostronnie zmieniać w umowach zawieranych na czas oznaczony, w których dochodzi do zadłużenia się konsumentów. Klienci zostali postawieni pod ścianą – banki dały im wybór: zaakceptowanie zmian lub wypowiedzenie umowy, co oznaczało, że natychmiast musieliby spłacić zadłużenie. Dlatego wiele osób zostało zmuszonych zaakceptować nowe zasady ustalone przez silniejszą stronę, czyli banki – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Urząd zakwestionował także działania polegające na zastąpieniu postanowień dotyczących bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE) obowiązkiem poddania się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego, co mogłoby wiązać się z koniecznością zawarcia aktu notarialnego, oraz przesyłaniu do klientów informacji o planowanym dodaniu do umów o kredyt hipoteczny klauzuli modyfikacyjnej, bez wskazania w umowie podstawy prawnej - taka miała być dopiero wprowadzona.

Postępowania mogą się zakończyć nałożeniem kary finansowej do 10 proc. obrotu banku.

wstecz