UKNF opublikował Raport o stanie sektora ubezpieczeń po I półroczu 2018 r.

Dodano: 05-11-2018
Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

W publikacji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego zawarto podstawowe informacje dotyczące wyników finansowych sektora ubezpieczeń i reasekuracji za I półrocze 2018 r. Przedstawiono również istotne tendencje zaobserwowane w sektorze ubezpieczeń w ciągu tego okresu i podjęto próbę wyjaśnienia i uzasadnienia zidentyfikowanych zmian.

Dział I

W I poł. 2018 r. składka przypisana sektora ubezpieczeń wyniosła 32,12 mld zł i była wyższa o 0,55 mld zł niż rok temu. Dla działu I wyniosła 11,14 mld zł, co oznacza, że była niższa o 1,07 mld zł (o 8,76%) w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku. W strukturze ubezpieczeń działu I przeważały ubezpieczenia z grupy 3, stanowiące 38,66% składki całego działu.

Sektor ubezpieczeń na życie charakteryzuje się wysoką koncentracją, na poziomie 65,6%.

W ciągu I półrocza 2018 r. wypłacone zostały odszkodowania i świadczenia brutto w wysokości 10,83 mld zł (52,23% łącznych świadczeń brutto sektora ubezpieczeń), co stanowi kwotę o 0,44 mld zł (o 4,19%) wyższą, niż w I półroczu 2017 r.

W dziale I odnotowano nieznaczny spadek wyniku technicznego, o 1,16%. 

Dział II

Wysokość składki przypisanej brutto zakładów ubezpieczeń działu II za I półrocze 2018 r. wyniosła 20,98 mld zł i w porównywaniu ze składką w analogicznym okresie 2017 roku była wyższa o 1,62 mld zł (o 8,35%). Największy udział w składce działu II mają ubezpieczenia komunikacyjne, tj. 61,39%.

Udział w rynku majątkowym 5 największych zakładów ubezpieczeń działu II wynosił na koniec czerwca 2018 r. 71,3%.

W dziale II w ciągu I półrocza 2018 r. wypłacone zostały odszkodowania i świadczenia brutto w wysokości 9,91 mld zł (47,77% łącznych świadczeń brutto sektora ubezpieczeń), co stanowi kwotę o 0,56 mld zł (o 5,96%) wyższą niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na wypłatę odszkodowań i świadczeń zakłady ubezpieczeń przeznaczyły prawie 62,31% składki zarobionej.

Towarzystwa na koniec I poł. 2018 r. wypracowały wyższy wynik techniczny niż w ub. r., o 8,1%.

Jak podaje UKNF, na dzień 30 czerwca 2018 r. wskaźniki wypłacalności większości zakładów ubezpieczeń i reasekuracji pozostają na wysokim, bezpiecznym poziomie. Wszystkie zakłady ubezpieczeń/reasekuracji spełniają wymogi wypłacalności.

Raport o stanie sektora ubezpieczeń po I półroczu 2018 r. jest dostępny do pobrania na stronie KNF, pod linkiem.

wstecz