Roger Hodgkiss ze zgodą od KNF

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 28-06-2021
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

W dniu 25 czerwca br. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzje, w których wyraziła zgodę na objęcie przez Rogera Hodgkissa funkcji prezesa trzech spółek należących do GK Generali.

Podczas posiedzenia Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Rogera Hodgkissa na stanowisko Prezesa: Zarządu Generali Towarzystwa Ubezpieczeń SA, Zarządu „Generali Życie” Towarzystwa Ubezpieczeń SA i Zarządu Concordia Polska Towarzystwa Ubezpieczeń SA.

Ponadto Komisja zapoznała się:

  • z informacją o notyfikacjach zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji według przepisów rozdziału 8 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej („Prawo przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług w zakresie wykonywania działalności ubezpieczeniowej i działalności reasekuracyjnej”)
  • z informacją na temat ryzyka prawnego dotyczącego portfela kredytów walutowych wg stanu na kwiecień 2021
  • z informacją o sytuacji krajowych instytucji płatniczych i małych instytucji płatniczych w IV kwartale 2020 r. oraz biur usług płatniczych w całym roku 2020
  • z raportem na temat procesu BION towarzystw funduszy inwestycyjnych za 2020 rok
  • z informacją w sprawie realizacji obowiązków związanych z nadzorem nad rynkiem finansowym w zakresie cyberbezpieczeństwa (za II półrocze 2020 r.).

Roger Hodgkiss otrzymał nominację na stanowisko CEO Generali w listopadzie ubiegłego roku. W 2019 r. dołączył do zarządu zakładu ubezpieczeń, przejmując odpowiedzialność za sprzedaż produktów majątkowych oraz marketing. Przed przejściem do Generali Hodgkiss pracował w PZU, a w latach 2009-2015 był prezesem Link4. Czytaj więcej: Roger Hodgkiss nowym prezesem zarządu Generali Polska

wstecz