Raport Rzecznika Ubezpieczonych dotyczący ubezpieczeń na życie z UFK

Dodano: 18-08-2014
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

W związku z kierowanymi do Rzecznika Ubezpieczonych skargami dotyczącymi ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (146 skarg w 2011 r., 262 skargi w trzech pierwszych kwartałach 2012 r.), organ ten dnia 7 grudnia 2012 r. wydał raport pt.: „Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym”.

Rzecznik Ubezpieczonych szczegółowo przeanalizował nieprawidłowości w systemie dystrybucji ubezpieczeń na życie z UFK, warunkach umów, a także innych diagnozowanych zagrożeń płynących z zawarcia tych umów. Zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych konieczność przygotowania Raportu wynika m.in. z faktu, że konsumentowi łatwiej jest znaleźć informacje na temat korzystnych aspektów zawarcia umowy na życie z UFK, niż dowiedzieć się jakie mogą być niepożądane skutki – szczególnie te negatywne dotykające sytuacji finansowej konsumenta – oraz na co zwrócić uwagę podejmując decyzję o wyborze takiej formy oszczędzania.

Treść Raportu dostępna na stronie Polskiej Izby Ubezpieczeń pod następującym adresem:

http://rzu.gov.pl/pdf/Raport_UFK.pdf

 

wstecz