Przedstawiciele rządu i organów nadzoru spotkali się z klientami GetBack

Dodano: 07-01-2019
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego
Kategorie :

W piątek, 4 stycznia, miało miejsce spotkanie obligatariuszy GetBack z przedstawicielami rządu i organów nadzoru. W trakcie spotkania wyjaśniono, w jaki sposób osoby poszkodowane mogą dochodzić swoich roszczeń oraz jakie działania w sprawie do tej pory podjęły organy nadzoru.

Po pierwsze, podkreślono, że w tego typu sprawach klienci instytucji finansowych mogą uzyskać pomoc u Rzecznika Finansowego, do którego w ubiegłym roku wpłynęło od obligatariuszy ponad 300 próśb o poradę i 450 wniosków o podjęcie interwencji, głównie wobec banków lub domów maklerskich. Wyjaśniono, że posiadacze obligacji GetBack mogą dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego jak i poprzez alternatywne metody rozwiązywania sporów.   

„Jednocześnie, odpowiadając na postulaty kierowane do KNF, Przewodniczący KNF wskazał, że Urząd KNF na bieżąco przekazuje pozyskane informacje i dokonane ustalenia, w tym dokumenty z postępowań przeprowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego podmiotom do tego uprawnionym. Podkreślił, że Urząd nie ma możliwości ujawnienia przedstawicielom Stowarzyszenia informacji i dokumentów pozyskanych oraz sporządzonych w trakcie prowadzonych czynności nadzorczych ze względu na obowiązek zachowania ustawowej tajemnicy zawodowej. Dodał, że Komisja pozostaje w bieżącym kontakcie ze wszystkimi organami państwa, które są zaangażowane w wyjaśnienie sprawy sprzedaży obligacji GetBack SA, a instytucje te korzystają z wyników pracy Urzędu w zakresie swojej właściwości. Podkreślił, że Urząd KNF aktywnie wspiera czynności prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie, kierując m.in. liczne uzupełnienia do zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa”, podano w komunikacie ze spotkania.

Przewodniczący Komisji potwierdził też, że zostały podane analizie wnioski i skargi nadsyłane do Urzędu przez poszkodowanych klientów spółki oraz podjęte działania nadzorcze nad dystrybutorami tych produktów. Z kolei Prezes UOKiK poinformował o prowadzonych przez Urząd 6 postępowaniach dot. działalności GetBack. „Wskazał również, że w sytuacji stwierdzenia przez UOKiK naruszeń praw konsumentów, prawomocne decyzje będą realnym wsparciem dla poszkodowanych, stanowiąc prejudykat. Oznacza to, że poszkodowani będą mogli powołać się na te rozstrzygnięcia, gdy zdecydują się dochodzić swoich roszczeń związanych z nabyciem obligacji GetBack SA,” czytamy w komunikacie ze spotkania. 

wstecz