Pakiet Impulsów Nadzorczych | #PIN

Dodano: 20-09-2022
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego
Kategorie :

15 września br. zakończyło się obowiązywanie Pakietu Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju.

Pakiet został opracowany przez UKNF w związku z pandemią COVID-19 i wprowadzonymi wówczas ograniczeniami. Część z zaproponowanych działań została na przestrzeni ostatnich dwóch lat zawieszona lub zakończona. Powyższe przy uwzględnieniu sytuacji poszczególnych sektorów finansowych oraz sytuacji epidemiologicznej.

W ocenie UKNF na chwilę obecną nie ma konieczności kontynuacji obowiązywania rozwiązań przyjętych w tym pakiecie. Wyjątek stanowią te elementy Pakietu, które zostały przeniesione do obowiązujących przepisów prawa.

wstecz