Opinia prawna UZP „Wybór brokera ubezpieczeniowego przez podmiot zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych”

Dodano: 20-08-2014
Publikator: Urząd Zamówień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych (UZP) w opinii prawnej „Wybór brokera ubezpieczeniowego przez podmiot zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych” wskazuje, iż wybór brokera ubezpieczeniowego przez podmioty zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych nie pociąga obowiązku jej stosowanie również w tej sytuacji. Z uwagi, iż za wykonaną usługę broker nie pobiera wynagrodzenia na podstawie stosunku zastępstwa ubezpieczeniowego zawartego z zamawiających, lecz na podstawie odrębnej umowy zawartej z zakładem ubezpieczeń, określającej zasady wzajemnego rozliczania się z tytułu wykonywania czynności brokerskich to nie ma tutaj elementu odpłatności, będącego istotą zamówienia publicznego, zgodnie z definicją legalną w art. 2 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pliki do pobrania

wstecz