Opinia prawna UZP „Ubezpieczenie członka towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych...”

Dodano: 20-08-2014
Publikator: Urząd Zamówień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych (UZP) w opinii prawnej „Ubezpieczenie członka towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w tym towarzystwie” wskazuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) - do umów ubezpieczenia zawieranych z towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych przez podmioty będące członkami tego towarzystwa nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych. wzajemności). Przepis ten stanowi rozszerzenie katalogu wyłączeń przedmiotowych zawartych w art. 4 Prawa zamówień publicznych. Wobec czego, do zawierania umów ubezpieczeniowych pomiędzy towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych a jego członkami - zobowiązanymi do stosowania Prawa zamówień publicznych stosuje się Kodeks cywilny.

Pliki do pobrania

wstecz