Opinia prawna UZP pod nazwą „Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przy zawieraniu umów grupowego ubezpieczenia...”

Dodano: 20-08-2014
Publikator: Urząd Zamówień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych (UZP) w opinii prawnej „Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przy zawieraniu umów grupowego ubezpieczenia pracowniczego", iż podmioty zobowiązane do stosowania Prawa zamówień publicznych stosują ją także do umów grupowego ubezpieczenia pracowniczego. W ocenie UZP jest to co prawda umowa zawarta na rzecz osoby trzeciej, jednak to nie powoduje, iż nie należy do niej stosować procedur zawartych w Prawie zamówień publicznych. To pracodawca bowiem, nie zaś pracownik, obciążony jest zobowiązaniem płatniczym w postaci składki, mimo iż ciężar finansowania składki ponoszą pracownicy, którzy – akceptując warunki ubezpieczenia – wyrażają jednocześnie zgodę, aby była ona potrącana z ich wynagrodzenia. Jednak stronami takiej umowy są ubezpieczyciel oraz pracodawca jako ubezpieczający, a zatem znajdzie tutaj zastosowanie Prawo zamówień publicznych.

Pliki do pobrania

wstecz