Opinia prawna UZP „Opłacona polisa lub inny dokument..”

Dodano: 20-08-2014
Publikator: Urząd Zamówień Publicznych

Opinia prawna Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) pod nazwą Opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności jako dokumenty potwierdzające ekonomiczną zdolność wykonawcy do realizacji zamówienia”.

Pliki do pobrania

wstecz