Opinia prawna UZP „Oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń”

Dodano: 20-08-2014
Publikator: Urząd Zamówień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych (UZP) w opinii prawnej „Oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń" wskazuje, iż oddział przedsiębiorcy zagranicznego nie może występować w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w roli wykonawcy. Wykonawcą, w rozumieniu Prawa zamówień publicznych, będzie zawsze sam przedsiębiorca, w tym wypadku - zagraniczny zakład ubezpieczeń. Ponieważ zaś warunki podmiotowe uczestnictwa w postępowaniu dotyczyć mogą wyłącznie wykonawcy, jego też dotyczyć powinny dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Pliki do pobrania

wstecz