Nałożenie kary pieniężnej na LARK.PL SA

Dodano: 15-09-2022
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

KNF wydała 25 lutego 2022 r. decyzję nakładającą na LARK.PL SA z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 1 600 zł.

Powyższe za brak powołania komitetu audytu w okresie od 22 października 2017 r. do 13 września 2018 r. Stanowiło to naruszenie art. 128 ust. 1 w zw. z art. 297 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym składu komitetu audytu.

Decyzja KNF uzyskała walor ostateczności ze względu na niezłożenie w terminie przez LARK.PL SA wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Decyzja nie została zaskarżona, zatem jest prawomocna.

Maksymalny wymiar kary w przypadku wskazanego naruszenia wynosi 1 800 zł.

 

wstecz