Komunikat z 378. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego. Warta i Gothaer z karami

Dodano: 09-01-2018
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

W dniu 9 stycznia 2018 r. odbyło się trzysta siedemdziesiąte ósme posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

W trakcie posiedzenia Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Elżbiety Pacholczuk na stanowisko Członka Zarządu obu spółek ubezpieczeniowych BZ WBK-Aviva oraz Andrzeja Grzycha na stanowisko Członka Zarządu Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Nowo powołane osoby będą odpowiadać za zarządzanie ryzykiem.

Ponadto, Komisja nałożyła kary pieniężne na:

  • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" SA w wysokości 390 tys. zł
  • Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń SA karę pieniężną 57 tys. zł.

Sankcje zostały przyznane za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych.

Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane jest na dzień 30 stycznia 2018 r.  

wstecz