Komunikat z 346. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego. Marcin Żółtek uzyskał zgodę na zasiadanie w zarządzie PTE PZU SA

Dodano: 28-02-2017
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego
Kategorie :

W dniu 28 lutego 2017 r. odbyło się trzysta czterdzieste szóste posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

W trakcie posiedzenia Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Marcina Żółtka na członka Zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A.

Ponadto, Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie Krakowskiego Banku Spółdzielczego (jako banku przejmującego) z Bankiem Spółdzielczym w Praszcze oraz z Bankiem Spółdzielczym w Mierzęcicach (jako bankami przejmowanymi).

Komisja podczas posiedzenia nałożyła na spółkę Ursus S.A. karę pieniężną w wysokości 100 tys. złotych, wobec stwierdzenia, że Spółka nie wykonała obowiązku informacyjnego określonego w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie, ponieważ nie przekazała KNF, a także spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości informacji poufnej w przedmiocie negocjacji, które rozpoczęły się w dniu 18 września 2013 r. i doprowadziły do zawarcia umowy.

Komisja zwraca uwagę emitentów, że nie tylko zawarcie umowy, ale również podjęcie negocjacji zmierzających do jej zawarcia może stanowić informację poufną. Jeżeli bowiem informacja dotyczy procesu, który odbywa się w kilku etapach, to informacje o każdym z tych etapów oraz o całym procesie mogą być uznane za informacje o charakterze precyzyjnym. Jeśli zaś informacja taka zostanie uznana za poufną, wówczas powinna zostać podana do publicznej wiadomości, niezależnie od tego, że za odrębną informację poufną uznana zostanie sama informacja dotycząca umowy zawartej w wyniku tych negocjacji.

Kolejne posiedzenie KNF jest zaplanowane na dzień 14 marca 2017 r.

Pełny komunikat z 346. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego jest dostępny pod adresem:
https://www.knf.gov.pl/Images/KNF_28_02_2017_tcm75-49406.pdf

Tagi: knf
wstecz