Komunikat z 344. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego. Zgoda na powołanie członka Zarządu Concordia Polska TUW

Dodano: 15-02-2017
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

W dniu 14 lutego 2017 r. odbyło się 344. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

Podczas posiedzenia, Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

· Witolda Broniszewskiego na stanowisko członka Zarządu Raiffeisen Bank Polska S.A. nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku,

· Grzegorza Kukli na stanowisko członka Zarządu Concordia Polska Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.

KNF zapoznała się również z raportami na temat zgodności sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych z MSSF oraz sytuacji sektora ubezpieczeń po III kwartale 2016 r.

Kolejne posiedzenie KNF zaplanowane jest na 28 lutego 2017 r.

Tagi: knf
wstecz