Komunikat Przewodniczącego KNF z danymi do rozliczenia wpłat na poczet kosztów nadzoru ubezpieczeniowego za 2015 r.

Dodano: 05-09-2016
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

W dniu 1 września 2016 r. w Dzienniku Urzędowym KNF został ogłoszony komunikat Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wartości składki przypisanej brutto zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz wysokości kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną oraz w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego w 2015 r. (Dz. Urz. KNF poz. 28).

Andrzej Jakubiak Przewodniczący KNF na podstawie Rozporządzenia w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową w związku z Rozporządzeniem w sprawie kosztów nadzoru ubezpieczeniowego ogłosił, iż:

  • wartość składki przypisanej brutto wszystkich zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w 2015 r. wynosi 54 816 876 789 zł;
  • koszty nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, działalnością reasekuracyjną oraz działalnością w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego w 2015 r. wynoszą 32 273 481 zł.

Pliki do pobrania

wstecz