Komunikat KNF ws. rejestru pośredników ubezpieczeniowych

Dodano: 02-10-2018
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała komunikat dot. zasad zgłaszania wniosków do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, prowadzonego przez organ nadzoru.

W dniu 1 października weszła w życie ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Zmienia ona zasady prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych przez KNF z formy systemu informatycznego na system rejestracji internetowej. Przy czym ustawodawca zastrzegł, że aktualną formę informatyczną rejestru organ może prowadzić nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

W związku z implementacją nowych przepisów w zakresie dystrybucji ubezpieczeń, KNF w specjalnym komunikacie poinformowała, że zasady składania wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające jak też wnioski o zmianę wpisu lub wykreślenie nie ulegają zmianom. Zakłady ubezpieczeń w dalszym ciągu składają te wnioski poprzez aplikację DAPOS. Bez zmian pozostały też zasady składania wniosków o wpis w rejestrze brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych.

O wdrożeniach nowego systemu KNF poinformuje na swojej stronie internetowej w specjalnym komunikacie.   

Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego jest dostępny do pobrania w pełnej publikacji.

Pliki do pobrania

wstecz