Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie prezesów dwóch zakładów ubezpieczeń

Dodano: 01-04-2021
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

KNF w dniu 31 marca br. jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie: Jacka Gdańskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiego Gazu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie oraz Tomasza Borowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Vienna Life Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA Vienna Insurance Group.

Jacek Gdański posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami w spółkach i instytucjach publicznych oraz w zakresie sprawozdawczości, rewizji finansowej i zarządzaniu ryzykiem. Jest biegłym rewidentem oraz wieloletnim członkiem rad nadzorczych i komitetów audytów podmiotów nadzorowanych oraz członkiem Komisji Nadzoru Audytowego. Od 19 czerwca 2020 r. zasiada jako członek Zarządu Polski Gaz TUW na Życie, wcześniej w Polski Gaz TUW pełnił funkcje wiceprezesa i CFO. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończył podyplomowe studia zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych.

Tomasz Borowski związany jest z Vienna Life Tu na Życie od maja 2016 roku. Nadzoruje obszary: sprzedaży, IT, zarządzania zasobami ludzkimi, departament prawny, administracji, biuro zarządu oraz kontroling wewnętrzny i biuro zgodności z przepisami. 1 października 2020 r. objął stanowisko członka Zarządu spółki Vienna Insurance Group Polska, na trzyletnią kadencję od 01.10.2020 r. do 30.06.2023 r. Poza aktualnymi obowiązkami w Vienna Life, kieruje biurem zarządu VIG Polska Sp. z o.o. oraz pełni funkcję rzecznika prasowego Grupy VIG w Polsce. Wcześniej pracował w spółkach należących do Compensy. Z branżą ubezpieczeń związany od 2007 roku. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

wstecz