Kodeks Etyki Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych

Dodano: 25-08-2014
Publikator: Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych

Kodeks Etyki określa standardy etyki zawodowej pośredników ubezpieczeniowych i finansowych, nad których przestrzeganiem czuwa Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych. Kodeks Etyki został uchwalony w dniu 29 czerwca 2006 r. przez Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych. Jak informuje Izba na swojej stronie internetowej, powstanie Kodeksu Etyki PIPUiF to pierwsza tego typu inicjatywa na rynku ubezpieczeń i finansów. Zrzeszeni w izbie pośrednicy finansowi i ubezpieczeniowi uznali, że taka właśnie inicjatywa zapewni wysoki standard ich usług i zagwarantuje klientom, że korzystanie z usług zrzeszonych w Izbie pośredników  to zapewnienie uzyskania najlepszej i najbardziej fachowej porady.

Treść Kodeksu Etyki PIPUiF dostępna na stronie PIPUiF pod następującym adresem:

http://www.posrednicy.org.pl/kodeks-etyki-pipuif

wstecz