KNF: Raport o stanie sektora ubezpieczeń po I kwartale 2017 roku. Koszty zakładów ubezpieczeń

Dodano: 17-08-2017
Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Łączne koszty zakładów ubezpieczeń w okresie I kwartału 2017 r. wyniosły 21 mld zł. Dominowały głównie wypłacone odszkodowania i świadczenia, które stanowiły 49,72% (10,45 mld zł), a także koszty akwizycji. Ich udział w strukturze kosztów opiewał na 17,5% (3,67 mld zł).

W I kw. 2017 r. zakłady ubezpieczeń wypłaciły łącznie 10,45 mld zł odszkodowań i świadczeń, o 1,6 mld zł (18,13%) więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. Na wypłatę odszkodowań zakłady ubezpieczeń przeznaczyły 60,6% zarobionej składki. Wskaźnik szkodowości we wszystkich grupach działu II był niższy od 100%, a poniżej poziomu 40% uplasował się w 9 grupach.

Świadczenia i odszkodowania wypłacone przez towarzystwa ubezpieczeń na życie wyniosły 5,67 mld zł (ich udział w strukturze łącznych wypłat stanowił 54%). Wskaźnik ten był wyższy o 1,2 mld zł (27%) od wyniku z I kw. 2016 r. W dziale I najmocniej wzrosły wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczeń gr. 3, o 1,22 mld (56,8%) do poziomu 3,36 mld zł, co stanowiło najwyższy udział w strukturze wypłat działu I (59%). Na drugiej pozycji co do wielkości udziałów uplasowały się ubezpieczenia gr. 1 z 29% udziałem.

W przypadku ubezpieczeń działu II wypłacone odszkodowania i świadczenia w I kw. 2017 r. wyniosły 4,78 mld zł. Jest to wynik o 0,4 mld zł (9%) wyższy od uzyskanego po I kw. 2016 r. Największy wzrost wypłat odnotowały ubezpieczenia gr. 10 o 0,29 mld zł (15%) do poziomu 2,23 mld zł. Natomiast znaczący spadek pojawił się w gr. 9 - wyniósł on 0,16 mld zł (47,16%) z poziomu 0,33 mld zł do poziomu 0,17 mld zł. W strukturze wypłat działu II największy udział miały ubezpieczenia gr. 10 i 3 odpowiednio 49% i 25,5%.

Koszty działalności ubezpieczeniowej wzrosły natomiast o 3,44% do poziomu 3,28 mld zł. Ze 100 zł zarobionej składki zakłady ubezpieczeń przeznaczyły na swoją działalność średnio 25,65 zł, z czego dla spółek życiowych wartość ta stanowiła 21,21 zł, a dla spółek majątkowych 29,79 zł. Po I kw. 2016 r. średnie koszty uplasowały się na poziomie 28,34 zł.

Koszty akwizycji wyniosły 2,78 mld zł (0,95 mld zł w dziale I i 1,84 mld zł w dziale II). Stanowiły one 17,45% uzyskanego przypisu składki. W sumie koszty te były minimalnie wyższe (5,9%) niż rok temu. Z kolei koszty administracyjne wyniosły w I kw. 2017 r. 0,89 mld zł. Ich wartości wzrosła o 5% w porównaniu do I kw. 2016 r., a ich udział w składce zebranej stanowił 5,6% (6,32% w I kw. 2016 r.).

Raport KNF jest dostępny pod adresem:
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Raport-sektor_ubezpieczen_I_kw_2017_58297.pdf

wstecz