KNF: Raport o stanie rynku brokerskiego w 2015 r.

Dodano: 31-10-2016

Według „Raportu o stanie rynku brokerskiego w 2015 r.” opracowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego w ubiegłym roku wydano 128 zezwoleń w zakresie ubezpieczeń oraz 7 zezwoleń w zakresie reasekuracji. Ogólna liczba zarejestrowanych brokerów na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła 1 315. W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. dokonano 45 wykreśleń z rejestru brokerów ubezpieczeniowych. Największa liczba brokerów znajduje się w województwie mazowieckim, natomiast zdecydowanym liderem wśród miast najczęściej wybieranych na siedzibę jest Warszawa. Najmniejszą liczbę brokerów odnotowano w województwie świętokrzyskim.

W sprawozdaniu zawarto informacje dotyczące zawierania przez brokerów umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej. W roku ubiegłym brokerzy ponownie najwięcej umów zawarli z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group. Także jednym z poruszonych zagadnień są przychody uzyskane przez brokerów z tytułu prowizji od zakładów ubezpieczeń. W ubiegłym roku zakłady ubezpieczeń wypłaciły brokerom prowizje o łącznej wartości 1 045 798 04 2 zł. Z danych KNF wynika, iż rynek brokerski odnotowuje stały wzrost przychodów z tego tytułu, a największe przychody osiągnięte zostały w województwie mazowieckim. Analizie poddano również składki lokowane przez brokerów w zakładach ubezpieczeń. Ich wartość w 2015 r. wyniosła ogółem 8 026 883 552 zł, w tym blisko 95% składek brokerzy ulokowali w zakładach ubezpieczeń z siedzibą w Polsce, a tylko 5% w zakładach zagranicznych. Największy przypis składki z działalności brokerskiej uzyskał Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Z „Raportem o stanie rynku brokerskiego w 2015 r.” można zapoznać się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego, pod adresem:
http://www.knf.gov.pl/Images/Sprawozdanie_brokerzy_2015_tcm75-48495.pdf

Tagi: knf, broker
wstecz