KNF przedstawiła swoje oczekiwania wobec realizacji obowiązków kredytodawców

Dodano: 09-07-2021
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego
Kategorie :

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowały komunikat, w którym przedstawia swoje wnioski z realizacji obowiązków, zawartych w art. 52 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

Wymieniony przepis zobowiązuje kredytodawców do rozliczenia z konsumentem kredytu w terminie 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty kredytu w całości. KNF wskazała, że obowiązek ten nie dotyczy jedynie dokonania rozliczenia z kredytobiorcą, ale jest to okres, w którym środki pieniężne, należne kredytobiorcy z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązania, powinny wpłynąć na jego rachunek bankowy. W przypadku gdy kredytodawca nie zna rachunku bankowego swego klienta, to w tym terminie powinien zażądać od niego wskazania numeru rachunku bankowego lub innej formy zwrotu środków pieniężnych.

Z analizy KNF wynika, że w sytuacji gdy kredytobiorca nie posiada rachunku płatniczego u kredytodawcy, za rozliczenie kredytu uznawane jest automatyczne pozostawienie kwoty rozliczenia na indywidualnym rachunku bankowym kredytobiorcy lub na rachunku technicznym, przeznaczonym do obsługi kredytu. Także kredytodawcy inicjują próby kontaktu z klientem w celu ustalenia sposobu przekazania środków.

UKNF wyraził oczekiwanie wprowadzenia przez wszystkich kredytodawców dobrych praktyk rynkowych w tym zakresie, szczególnie dokonania eliminacji przypadków braku informowania o należnych klientowi środkach z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązania oraz dokonywania ich zwrotu w ustawowo określnym terminie.

Tagi: knf, kredyt, termin, klient
wstecz