KNF: pośrednictwo ubezpieczeniowe w 2017 r.

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 28-09-2018
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała na swojej stronie internetowej "Biuletyn roczny. Rynek ubezpieczeń 2017". Publikacja zawiera m.in. dane dot. pośrednictwa ubezpieczeniowego w ubiegłym roku.

W rejestrze agentów na koniec grudnia 2017 r. wpisanych było 31.873 agentów (na koniec 2016 r. było to 32.298). Prawie połowa z nich (47%) pracowała pracowała wyłącznie dla jednego zakładu ubezpieczeń, przy czym 6.371 w zakresie sprzedaży ubezpieczeń na życie i 8.502 w zakresie ubezpieczeń działu II. Z kolei multiagentów na koniec 2017 r. było 17 tys. Znacznie więcej osób, bo prawie 91,5 tys., zostało w zeszłym roku wykreślonych z rejestru agentów ubezpieczeniowych. 

W przypadku osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne, na koniec 2017 r. w rejestrze było 233,4 tys. rekordów, tj. o 3 tys. więcej niż przed rokiem. Najwięcej, bo 64% z nich, prowadziło działalność zarówno dla zakładów ubezpieczeń z działu I jak i II. Również znaczna większość (78%) pracowała dla jednego agenta.

W 2017 r. w porównaniu do danych za 2016 r. zwiększyła się liczba zarejestrowanych brokerów z 1.367 do 1.417. Większość z nich (97%) działało jako brokerzy ubezpieczeniowi, a tylko minimalna część (3%) była zarejestrowana jako broker reasekuracyjny.

W ubiegłym roku KNF wydała 76 zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej, z czego 44 osobom fizycznym, a 32 osobom prawnym. W skali 5 ostatnich lat widać znaczący spadek w liczbie przyznanych zezwoleń przez organ nadzoru. Dla porównania w 2012 r. ich liczba była o 143% większa.

wstecz