KNF: Pośrednictwo ubezpieczeniowe w 2016 r.

Dodano: 03-10-2017
Publikator: Komisja Finansów Publicznych

Komisja Finansów Publicznych opublikowała „Biuletyn roczny. Rynek ubezpieczeń 2016”. Opracowanie zawiera dane dotyczące sektora ubezpieczeniowego i informacje o zakładach ubezpieczeń, a także zagregowane dane finansowe i wskaźniki efektywności. Ponadto, w biuletynie uwzględniono też informacje o pośrednikach ubezpieczeniowych.

Agenci

Zgodnie z danymi KNF, w 2016 r. rejestrowanych było 16,4 tys. agentów wyłącznych. Większość z nich (59%) dystrybuowała ubezpieczenia działu II. Multiagentów było 15,9 tys. W obu przypadkach nastąpił spadek o łączną liczbę 916 agentów. 393 agentów sprzedawało ubezpieczenia w bankach (rok temu było ich 369), a w SKOK-ach 40. 

W 2016 r. osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne było 91,9 tys. Ich liczba spadła w porównaniu do 2015 r. o 31,9 tys. Znacznie większy udział stanowili OFWCA pracujące dla jednego agenta (81%). Co ciekawe, w ubiegłym roku względem 2015 r. wzrosła liczba OFWCA pracujących dla wielu agentów, która wyniosła 17,5 tys. wobec 10,2 tys.

Brokerzy

W zeszłym roku zezwolenie na działalność brokerską wydano 92 osobom. 93% z nich obejmowało zezwolenia wydane w zakresie ubezpieczeń. W sumie na polskim rynku brokerskim w ubiegłym roku działało 852 osób fizycznych i 515 osób prawnych (łącznie 1 367 brokerów). W zakresie reasekuracji działalność prowadziły jedynie 42 osoby.  

Szczegółowe dane są dostępna na stronie KNF, pod adresem: https://www.knf.gov.pl/?articleId=58844&p_id=18

wstecz