KNF: ostateczna decyzja dot. PZU SA

Dodano: 09-01-2020
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

KNF jednogłośnie wydała ostateczną decyzję dotyczącą PZU SA na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2020 r. 

Komisja wydała ostateczną decyzję uchylającą decyzję KNF z dnia 24 września 2019 r. w części nakładającej karę pieniężną w wysokości 400 tys. zł na PZU SA, w związku z naruszeniem przez spółkę art. 14 ust. 1-2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, z powodu stwierdzenia przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania. W konsekwencji Komisja ustaliła wysokość nałożonej kary pieniężnej na poziomie 370 tysięcy złotych.

Komunikat jest dostępny w pełnej publikacji na beinsured.pl

Pliki do pobrania

wstecz