Klauzula nr 7418 Sposób obliczenia wartości polisy oraz wartości dodatkowej

Dodano: 28-06-2019
Publikator: Sąd Apelacyjny w Warszawie Sygnatura: VII AGa 1406/18

W dniu 28 czerwca 2019 r. do rejestru klauzul niedozwolonych została wpisana klauzula uznana za abuzywną z branży ubezpieczeniowej.

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 20 lutego 2019 r. (sygn. akt VII AGa 1406/18) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

"Do obliczenia wartości polisy oraz wartości dodatkowej przyjmuje się cenę sprzedaży jednostki uczestnictwa obowiązującą w dniu wyceny, następującym po dniu zarejestrowania przez Towarzystwo kompletu dokumentów niezbędnych do realizacji wypłaty wraz z wnioskiem o wypłatę wartości wykupu."

wstecz