Klauzula nr 587. Wygaśnięcie ochrony

Dodano: 12-08-2014
Publikator: UOKiK Sygnatura: XVII Amc 56/04/G

Uznaje za niedozwolone i zakazuje stosowania w umowach z konsumentami P. S.A. w W.  postanowienia wzorca umowy o treści: „Odpowiedzialność P. S.A. w odniesieniu do poszczególnych ubezpieczonych wygasa (...) w razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z upływem ostatniego miesiąca za który opłacono składkę, najpóźniej jednak z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia."

XVII Amc 56/04/G

 

 

 

Pliki do pobrania

wstecz