Klauzula nr 5572

Dodano: 04-12-2014
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sygnatura: VI ACa 1545/12; XVII AmC 3734/11
VI ACa 1545/12 XVII AmC 3734/11

Przede wszystkim należy podkreślić, że pozwana niezasadnie powołuje się w uzasadnieniu apelacji na, zapomnianą – jej zdaniem przez Sąd Okręgowy – treść art. 385 ind. 2 k.c. Tymczasem w abstrakcyjnej kontroli wzorców umownych (a takiej właśnie kontroli dotyczy przedmiotowe postępowanie), jak słusznie wskazuje doktryna, przepis art. 385 ind 2 k.c. może być tylko odpowiednio stosowany. Ocena nie dotyczy wówczas określonego kontraktu, nie są więc uwzględniane okoliczności zawarcia umowy, a chwilą miarodajną dla badania przesłanek z art. 385 ind. 1 k.c. będzie data wytoczenia powództwa

Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje za niedozwolone i zakazuje stosowania w obrocie z konsumentami postanowień wzorca umowy o treści:

b) „ Art. 31 WYPŁATA Z RACHUNKU LOKACYJNEGO

6. Wypłata z rachunku lokacyjnego nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania wniosku o wypłatę.”

 

 

wstecz