Klauzula nr 488. Klauzula prorogacyjna

Dodano: 12-08-2014
Publikator: UOKiK Sygnatura: XVII Amc 8/04

Uznaje za niedozwolone i zakazuje S. Spółka Akcyjna z/s w W. stosowania w umowach z konsu¬mentami postanowienia wzorca umowy o treści: „Wszystkie spory wynikające z umowy ubezpieczenia będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny wła¬ściwy ze względu na siedzibę Towarzystwa."

XVII Amc 8/04

 

Pliki do pobrania

wstecz