Klauzula nr 3442

Dodano: 24-10-2014
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sygnatura: VI ACa 617/11; XVII AmC 2064/09
VI ACa 617/11 XVII AmC 2064/09
Zawarcie we wzorcu umowy postanowienia, zgodnie z którym w razie odstąpienia od umowy ubezpieczenia dodatkowego następuje skutek odstąpienia od umowy ubezpieczenia podstawowego, jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając interesy konsumentów. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje za niedozwolone i zakazuje wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia o treści: "Odstąpienie od umowy ubezpieczenia dodatkowego skutkuje odstąpieniem od umowy ubezpieczenia podstawowego."

 

wstecz